Skip to main content

Kjøp & kundevilkår

Kjøp & kundevilkår

Billettveksling Hjelp og vanlige spørsmål bør sette inn sine egne spesifikke Ticketing FAQ inn i dette området og lagre endringene.

Eksempeltekst bør omfatte retning for sluttbrukerne om deres spørsmål (ene) ikke ble besvart i FAQ;

Hvis ikke har fått svar på spørsmålet, kan du klikke her for å sende e-post Club.

Billett Forwarding Hjelp og vanlige spørsmålb> sbør sette inn sine egne spesifikke Ticketing FAQ inn i dette området og lagre endringene.

Eksempeltekst bør omfatte retning for sluttbrukerne om deres spørsmål (ene) ikke ble besvart i FAQ;p> E.G.Hvis ikke har fått svar på spørsmålet, kan du klikke her for å sende e-post Club.