Skip to main content

Vilkår for bruk

Vilkår for bruk

Vær oppmerksom på følgende: Ved å bruke eller besøke denne siden aksepterer du våre vilkår for bruk. Ticketmaster forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene. Hvis vilkårene brytes, kan Ticketmaster ekskludere deg fra nettstedet og/eller anmelde forholdet. Oppbevar dine billetter på et trygt sted. Vær oppmerksom på at direkte sollys og andre varmekilder kan skade billettene.

Begrenset bruk
Når du besøker eller bruker vårt nettsted, aksepterer du at du kun kan gjøre dette til privat bruk. Uten spesiell tillatelse fra Ticketmaster AS kan du ikke distribuere, endre, publisere eller bruke noe av informasjonen på nettstedet bortsett fra til eget privat bruk. Det er heller ikke tillatt å publisere linker til vårt nettsted uten spesiell tillatelse.
Ticketmaster AS eller våre partnere innehar rettigheter til innhold og software på dette nettstedet.

Tilgang til vårt nettsted og forstyrrelse av dets funksjonalitet
Bruk av verktøy for å overvåke eller forstyrre vårt nettsted er forbudt. Du kan ikke kopiere, endre, publisere eller bruke noe av informasjonen på dette nettstedet bortsett fra til eget privat bruk, uten tillatelse fra Ticketmaster AS.

Du forstår og aksepterer at Ticketmaster AS kan ekskludere deg fra sitt nettsted uten forutgående varsel hvis du misbruker eller bryter våre vilkår for bruk. Ved misbruk anmelder Ticketmaster AS saken til politiet og tar rettslige skritt for å få kompensasjon for eventuelt økonomisk tap eller skade.


Ticketmaster AS
Adresse: Postboks 645, Sentrum. 0106 Oslo.
Besøksadresse: Torggata 5.
Mail: firmapost@ticketmaster.no.
Telefon: 815 33 133